Kogeneračné panely sú vyrábané v 4 typových radách.

 HCF3002021

300 parametreSolárny panel CELLAFREDDA 300
ELEKTRICKÉ ÚDAJE \ Electrical Data

NOMINÁLNA SILA \ Nominal Power W 380
AKTUÁLNY KRÁTKY OKRUH \ Short Circuit Current A 11,45
NAPÄTIE OTVORENÉHO OBVODU \ Open Circuit Voltage V 42,50
AKTUÁLNE VO VEĽKEJ SILE \ Current at Pmax  A 10,85
PEAKOVÉ NAPÄTIE \ Voltage at Pmax  V 35,00
ÚČINNOSŤ BUNIEK \ Cell Efficiency  % 22
ÚČINNOSŤ MODULOV \ Module Efficiency % 20,4
TOLERANCIA VÝKONU \ Power Tolerance  W 0 /+5
POISTKA \ Fuse Rating   A 20
MAXIMÁLNE NAPÄTIE SYSTÉMU \ Max System Voltage V 1500
STC ŽIARENIE \ irradiance 1000 w/m2 - AM 1,5 - Tcelle \ Tcells 25°C


TEPELNÉ ÚDAJE \ Thermal Data

NOMINÁLNY VÝKON TEPLA \ Nominal Thermal Power W 1291
ABSORPČNÁ OBLASŤ \ Absorber Area  m2
HRUBÁ PLOCHA \ Gross Area m2 1,86
MAXIMÁLNA TEPLOTA \ Max Temperature °C  83
MAXIMÁLNA KAPACITA \ Max Flow Rate lt/min 2
ÚČINNOSŤ NULOVÝCH STRÁT \ Zero-loss efficiency η0 - 0,68
KOEFICIENT PRVÉHO RADU \ First-order coeff. a1  W/m2K  10,04
KOEFICIENT DRUHÉHO RADU \ Second-order coeff. a2  W/m2K2  0,00
TC slneč. žiarenie \ irradiance 1000 w/m2 - AM 1,5 - Tm - Ta = 2°K Prietok \ flow rate = 0,028 kg/s

TEPLOTNÉ KOEFICIENTY \ Temperature Coefficients

NOM. TEPLOTA PREVÁDZ. BUNIEK \ Nominal Operating Cells Temperature  44°C
AKTUÁLNY KOEFICIENT TEPLOTY \ Current Temp. Coeff.  +0,06%K
KOEFICIENT TEPLOTY NAPÄTIA \ Voltage Temp. Coeff.  -0,27%K
KOEFICIENT VÝKONNEJ TEPLOTY \ Power Temp. Coeff.  -0,35%K

VŠEOBECNÉ DÁTA \ General Data


TECHNOLÓGIA BUNIEK \ Cell Technology    monokryštalický kremík

POČET BUNIEK \ Cells Number    120 (158,75 x 79,38)
RÁM \ Frame     Lakovaná eloxovaná hliníková zliatina
VÝSTUPNÉ KÁBLE \ Output Cables   E317230-C PV 4 mm2 MC4 - JBox IP67
ODOLNOSŤ VOČI KRUPOBITIU     25mm - 23 m/s
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE \ Max Load  5400 Pa
HRÚBKA SKLA \ Glass Thickness    3,2 mm (temperovaný antireflex
HMOTNOSŤ \ Weight   26 kg
ROZMERY \ Dimensions 1770 x 1050 x 35 (mm)

 

 

HCF4002021Solárny panel CELLAFREDDA 400

400 parametre


Cellafredda 400 je najvýkonnejší hybridný solárny panel SoLink,ktorý má iba
dva metre štvorcové pre najlepší výkon. Iba desať panelov, ktoré majú viac
ako 16 kW príkon na iba 20 mq povrchu.
S Cellafreddou 400 vykročíme do
novej dimenzie solárnej hybridnej technológie SoLink, kde je solárna energia
hlavnou postavou bez obmedzenia výkonu pre malé aj veľké systémy.
Panel
novej série Cellafredda je vybavený novými väčšími bunkami (158,75 x 158,75).

Tento trik umožňuje zmenšiť prázdne medzery medzi bunkami a zvýšiť prijímaciu
plochu až o 3% viac.
A takto sú aj pri štandardných rozmeroch nové moduly
Cellafredda ešte výkonnejšie ako predchádzajúce série.


ELEKTRICKÉ ÚDAJE \ Electrical Data

NOMINÁLNA SILA \ Nominal Power W 400
AKTUÁLNY KRÁTKY OKRUH \ Short Circuit Current A 10,00
NAPÄTIE OTVORENÉHO OBVODU \ Open Circuit Voltage V 51,6
AKTUÁLNE VO VEĽKEJ SILE \ Current at Pmax A 9,40
PEAKOVÉ NAPÄTIE \ Voltage at Pmax V 42,50
ÚČINNOSŤ BUNIEK \ Cell Efficiency % 22
ÚČINNOSŤ MODULOV \ Module Efficiency % 20,5
TOLERANCIA VÝKONU \ Power Tolerance W +/- 5
POISTKA \ Fuse Rating A 18
MAXIMÁLNE NAPÄTIE SYSTÉMU \ Max System Voltage V 1000
STC ŽIARENIE \ irradiance 1000 w/m2 - AM 1,5 - Tcelle \ Tcells 25°C

TEPELNÉ ÚDAJE \ Thermal Data
NOMINÁLNY VÝKON TEPLA \ Nominal Thermal Power W 1224
ABSORPČNÁ OBLASŤ \ Absorber Area m2 1,78
HRUBÁ PLOCHA \ Gross Area m2 1,99
MAXIMÁLNA TEPLOTA \ Max Temperature °C 83
MAXIMÁLNA KAPACITA \ Max Flow Rate lt/min 2
ÚČINNOSŤ NULOVÝCH STRÁT \ Zero-loss efficiency η0 - 0,63
KOEFICIENT PRVÉHO RADU \ First-order coeff. a1 W/m2 K 10,04
KOEFICIENT DRUHÉHO RADU \ Second-order coeff. a2 W/m2 K2 0,00
TC IRRAGGIAMENTO \ irradiance 1000 w/m2 - AM 1,5 - Tm - Ta = 2°K Portata media \ flow rate = 0,028 kg/s

TEPLOTNÉ KOEFICIENTY \ Temperature Coefficients
NOM. TEPLOTA PREVÁDZ. BUNIEK \ Nominal Operating Cells Temperature 44°C
AKTUÁLNY KOEFICIENT TEPLOTY \ Current Temp. Coeff. +0,06%K
KOEFICIENT TEPLOTY NAPÄTIA \ Voltage Temp. Coeff. -0,30%K
KOEFICIENT VÝKONNEJ TEPLOTY \ Power Temp. Coeff. -0,39%K

VŠEOBECNÉ DÁTA \ General Data
TECHNOLÓGIA BUNIEK \  monokryštalický kremík \ Monocristalline Half Cut Silicon
POČET BUNIEK \ Cells Number 72 (158,75 x 158,75)
RÁM \ Lakovaná eloxovaná hliníková zliatina
VÝSTUPNÉ KÁBLE \ Output Cables E317230-C PV 4 mm2 MC4 - JBox IP67
ODOLNOSŤ VOČI KRUPOBITIU \ Hail Test 25mm - 23 m/s
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE \ Max Load 5400 Pa
HRÚBKA SKLA \ Glass Thickness 3,2 mm (temperovaný antireflex \ tempered anti-reflection)
HMOTNOSŤ \ Weight 30 kg ROZMERY \ Dimensions 1986 x 1002 x 40 (mm)HCFRED2021

Solárny panel CELLAFREDDA RED

 

HC parametre

 

 

 

 

 

 


ELEKTRICKÉ ÚDAJE \ Electrical Data

NOMINÁLNA SILA \ Nominal Power W 270
AKTUÁLNY KRÁTKY OKRUH \ Short Circuit Current A 8,20
NAPÄTIE OTVORENÉHO OBVODU \ Open Circuit Voltage V 42,6
AKTUÁLNE VO VEĽKEJ SILE \ Current at Pmax   A  7,65
PEAKOVÉ NAPÄTIE \ Voltage at Pmax V 35,3
ÚČINNOSŤ BUNIEK \ Cell Efficiency   % 17,9
ÚČINNOSŤ MODULOV \ Module Efficiency % 16,5
TOLERANCIA VÝKONU \ Power Tolerance W +/- 3
POISTKA \ Fuse Rating A  18
MAXIMÁLNE NAPÄTIE SYSTÉMU \ Max System Voltage  V 1000
STC ŽIARENIE \ irradiance 1000 w/m2 - AM 1,5 - Tcelle \ Tcells 25°C

TEPELNÉ ÚDAJE \ Thermal Data

NOMINÁLNY VÝKON TEPLA \ Nominal Thermal Power  W 918
ABSORPČNÁ OBLASŤ \ Absorber Area m2  1,45
HRUBÁ PLOCHA \ Gross Area   m2  1,67
MAXIMÁLNA TEPLOTA \ Max Temperature  °C  83
MAXIMÁLNA KAPACITA \ Max Flow Rate  lt/min  2
ÚČINNOSŤ NULOVÝCH STRÁT \ Zero-loss efficiency η0 -  0,51
KOEFICIENT PRVÉHO RADU \ First-order coeff. a1 W/m2K    10,04
KOEFICIENT DRUHÉHO RADU \ Second-order coeff. a2  W/m2K2    0,00
TC slneč. žiarenie \ irradiance 1000 w/m2 - AM 1,5 - Tm - Ta = 2°K Prietok \ flow rate = 0,028 kg/s


TEPLOTNÉ KOEFICIENTY \ Temperature Coefficients

NOM. TEPLOTA PREVÁDZ. BUNIEK \ Nominal Operating Cells Temperature  44°C
AKTUÁLNY KOEFICIENT TEPLOTY \ Current Temp. Coeff.  +0,06%K
KOEFICIENT TEPLOTY NAPÄTIA \ Voltage Temp. Coeff.  -0,30%K
KOEFICIENT VÝKONNEJ TEPLOTY \ Power Temp. Coeff. -0,37%K

VŠEOBECNÉ DÁTA \ General Data

TECHNOLÓGIA BUNIEK \ Cell Technology   monokryštalický kremík
POČET BUNIEK \ Cells Number  60 (158,75 x 158,75)
RÁM \  Frame  Lakovaný hliníkový rám
VÝSTUPNÉ KÁBLE \ Output Cables  E317230-C PV 4 mm2 MC4 - JBox IP67
ODOLNOSŤ VOČI KRUPOBITIU \ Hail Test  25mm - 23 m/s
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE \ Max Load   5400 Pa
HRÚBKA SKLA \ Glass Thickness   3,2 mm (temperovaný antireflex)
HMOTNOSŤ \ Weight   25 kg
ROZMERY \ Dimensions  1665 x 1002 x 35 (mm)

 

HCFHC2021Solárny panel CELLAFREDDA HC

RED parametre

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRICKÉ ÚDAJE \ Electrical Data

NOMINÁLNA SILA \ Nominal Power W  380
AKTUÁLNY KRÁTKY OKRUH \ Short Circuit Current A11,45
NAPÄTIE OTVORENÉHO OBVODU \ Open Circuit Voltage  V  42,50
AKTUÁLNE VO VEĽKEJ SILE \ Current at Pmax   A  10,85
PEAKOVÉ NAPÄTIE \ Voltage at Pmax   V 35,00
ÚČINNOSŤ BUNIEK \ Cell Efficiency  % 22
ÚČINNOSŤ MODULOV \ Module Efficiency   % 20,4
TOLERANCIA VÝKONU \ Power Tolerance  W 0 /+5
POISTKA \ Fuse Rating  A 20
MAXIMÁLNE NAPÄTIE SYSTÉMU \ Max System Voltage V  1500
STC ŽIARENIE \ irradiance 1000 w/m2 - AM 1,5 - Tcelle \ Tcells 25°C

TEPELNÉ ÚDAJE \ Thermal Data

NOMINÁLNY VÝKON TEPLA \ Nominal Thermal Power W 1291
ABSORPČNÁ OBLASŤ \ Absorber Area  m2
HRUBÁ PLOCHA \ Gross Area  m2 1,86
MAXIMÁLNA TEPLOTA \ Max Temperature  °C   83
MAXIMÁLNA KAPACITA \ Max Flow Rate  lt/min   2
ÚČINNOSŤ NULOVÝCH STRÁT \ Zero-loss efficiency η0  -  0,68
KOEFICIENT PRVÉHO RADU \ First-order coeff. a1  W/m2K  10,04
KOEFICIENT DRUHÉHO RADU \ Second-order coeff. a2  W/m2K2  0,00
TC slneč. žiarenie \ irradiance 1000 w/m2 - AM 1,5 - Tm - Ta = 2°K Prietok \ flow rate = 0,028 kg/s

TEPLOTNÉ KOEFICIENTY \ Temperature Coefficients

NOM. TEPLOTA PREVÁDZ. BUNIEK \ Nominal Operating Cells Temperature 44°C
AKTUÁLNY KOEFICIENT TEPLOTY \ Current Temp. Coeff.  +0,06%K
KOEFICIENT TEPLOTY NAPÄTIA \ Voltage Temp. Coeff.  -0,27%K
KOEFICIENT VÝKONNEJ TEPLOTY \ Power Temp. Coeff.  -0,35%K

VŠEOBECNÉ DÁTA \ General Data 

TECHNOLÓGIA BUNIEK \ Cell Technology   monokryštalický kremík
POČET BUNIEK \ Cells Number    120 (158,75 x 79,38)
RÁM \ Frame     Lakovaná eloxovaná hliníková zliatina
VÝSTUPNÉ KÁBLE \ Output Cables   E317230-C PV 4 mm2 MC4 - JBox IP67
ODOLNOSŤ VOČI KRUPOBITIU \Hail Test  25mm - 23 m/s
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE \ Max Load   5400 Pa
HRÚBKA SKLA \ Glass Thickness  3,2 mm (temperovaný antireflex
HMOTNOSŤ \ Weight   26 kg
ROZMERY \ Dimensions  1770 x 1050 x 35 (mm)

 

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia