COMBIMIX je inovatívny systém na integráciu výroby teplej
úžitkovej vody a nízkoteplotného vykurovania.

    COMBIMIX

Svoju súpravu COMBIMIX môžete nakonfigurovať do mnohých
rôznych riešení, a to všetko s maximálnym energetickým výkonom.

Elektrická energia vyrobená modulmi SoLink CELLAFREDDA napája všetky
domáce zariadenia. Zásobník energetickej triedy „Erp A“ akumuluje tepelnú
energiu a vďaka obdĺžnikovému tvaru a vývodmi na jednej strane sa potrebný
inštalačný priestor v miestnosti redukuje na minimum. Je integrovateľný s
tepelnými čerpadlami a je navrhnutý z kompozitného materiálu, aby dosahoval
vysoký energetický výkon s dlhodobou životnosťou. Odber teplej úžitkovej vody
sa uskutočňuje cez hornú špirálu z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vložená do
technického objemu zaručuje absolútnu hygienu. Interný stratifikačný systém
tiež optimalizuje nabíjanie energie zo solárneho zdroja a tepelného čerpadla.

COMBIMIX je „otvorený“ energetický systém, ktorý je možné
integrovať s inými zdrojmi tepla prostredníctvom inovatívneho
vysokoúčinného zásobníka v triede A.

Systém je k dispozícií s využitím panelov:
CELLAFREDDA HC

CELLAFREDDA 300
CELLAFREDDA 400
CELLAFREDDA RED.


Plocha solárneho systému od 16m2-33m2
Elektrický výkon systému od 3,3 - 6,08 kWp
Dostupný objem zásobníka od 310 - 440 litrov

COMBIMIX sa dodáva s hydraulickými prípojkami SoLink QuickFit,
solárnou ochrannou kvapalinou, fotovoltaickým invertorom, solárnou
cirkulačnou jednotkou a zásobníkom SLR.


                      SLR
         Inverter Generico

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia