COMBIMIX HP je ideálny integrovaný systém  pre domácnosti
najnovšej generácie s vysokou 
energetickou účinnosťou, kde
nie je potrebné 
inštalovať veľké zdroje pre zabezpečenie 
energetického komfortu.

   COMBIMIX HP

Vstavané tepelné čerpadlo je schopné počas prevádzky odsávať
zatuchnutý vzduch z domáceho prostredia, čím zvyšuje komfort bývania.

COMBIMIX HP je elektricky a tepelne napájaný hybridnými
fotovoltaickým 
panelmi SoLink série CELLAFREDDA.

Okrem všetkých zariadení v domácnosti elektrina vyrobená v paneloch
napája aj malé tepelné čerpadlo na vrchu zásobníka, zatiaľ čo z nich
získaná tepelná energia je k dispozícii systému na bezplatnú výrobu
teplej úžitkovej vody a integráciu vykurovacieho systému. Zásobník s
tepelným čerpadlom SLRHP je srdcom systému COMBIMIX HP.
Zabudovaný antikorózny kompozitný materiál v energetickej triede „Erp A +“
má prípojky iba na jednej strane, takže je ideálny pre všetky situácie,
v ktorých je potrebné optimalizovať priestor.

 

K dispozícií s:
CELLAFREDDA HC,
CELLAFREDDA 300
CELLAFREDDA 400
CELLAFREDDA RED

Plocha solárneho panelu: 
16-33 m2


Elektrický systém: 3,3 - 6,08 kWp

Objem zásobníka SLRHP: 310 lirov

Výkon vstavaného tepelného čerpadla: 2,8 kWt

COMBIMIX HP sa dodáva s hydraulickými prípojkami SoLink QuickFit,
solárnou ochrannou kvapalinou, fotovoltaickým invertorom,
solárnou cirkulačnou jednotkou a zásobníkom SLRHP
           SLRHP

 

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia