Inštalácia mikroturbín Capstone

mt-capstone-c200-bigMikroturbíny Capstone predstavujú kompaktné zariadenie pozstávajúce z elektrickej časti zaistujúcej moduláciu napätia a prúdu na požadované výstupné parametre a vlastnou turbínou s generátorom pre výrobu elektrickej energie. Použité môžu byť v rôznych energetických systémoch s kombinovnou výrobou elektriny a tepla, ale tiež v oblasti výroby a používania bioplynov, ako sú bioplynové stanice, skládky odpadov. Mikroturbíny však môžu slúžiť aj ako stanice pre výrobu energií zo zemného plynu. IIch elektrická účinnosť sa pohybuje okolo 35%, tepelná asi 54%. Takže ich celková účinnosť činí približne 89%.

 
Nezávislý zdroj energií

Nezávislý zdroj energií

Mikroturbína zaisťuje nezávislý zdroj energie a môže slúžiť aj ako záložný zdroj, alebo doplnkový zdroj pre vykrytie odberových špičiek. Ďalšie zvýšenie účinnosti sa dokáže dosiahnuť použitím zariadenia ORC, ktoré využije odpadové teplo (postačí teplo do 120°C) k výrobe ďalšej elektrickej energie. Týmto sa zvýši účinostˇnad 42%.

Univerzálne použiteľné zariadenie

Univerzálne použiteľné zariadenie

Mikroturbíny Capstone sú založené na rovnakom princípe ako tryskový motor, ale zahrňujú patentované uloženie so vzduchovým chladením a vlastnou špeciálnou elektronikou. Výsledkom je univerzálne použiteľné, spoľahlivé a ekologické riešenie výroby energie, ktoré je prakticky bezúdržbové.

 

Úspory energií vďaka mikroturbínam CapstoneÚspory energií vďaka mikroturbínam Capstone

Mikroturbíny Capstone umožňujú finančné úspory tým, že možno vyrábať elektrickú energiu na mieste v čase energetických špičiek. Takzvané vyhľadzovanie špičiek snižuje množstvo energie odoberanej z energetickej siete v dobe, kedy sú odberové tarify najväčšie.

 

Trigeneracia - elektrina, teplo, chlad

Niekedy nastáva potreba súčasne chladiť aj vykurovať. Napríklad na konci zimy, kedy sa ešte vykuruje, ale miestnosti budovy, ktoré sú zvonka málo ochladzované a plné výpočtovej alebo kopírovacej techniky sa musia chladiť. Chemická energia paliva je premenená na mechanickú, pre výrobu elektriny v generátore, na tepelnú energiu pre absorbčné chladenie. Kompresná práca nieje získavaná z najušlachtilejšej formy energie elektriny, ale z plynu.

Schéma turbíny a absorbčného chladenia

mt-trigeneracia

Chcete sa dozvedieť viac o mikroturbínach Capstone ? Čítajte ďalej.

 
Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia
Mikroturbíny Capstone