Príklady použitia monitoringu energií

jednoduche-odpoctyJednoduché a efektívne odpočty

Systém zjednodušuje a zefektívňuje odpočítanie stavu energií a odhaľuje poruchy a neoprávnené manipulácie s meracími prístrojmi. Vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby je v systéme vykonávané dostatočne často na to, aby zákazníci mohli svoju spotrebu energie regulovať a tak šetriť náklady. Meranie spotreby tepla v jednotlivých miestnostiach bytu užívateľa zabezpečujú mimoriadne citlivé pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s dvojsnímačovou technológiou, ktoré snímajú teplotu radiátora a zároveň aj teplotu miestnosti.

Komplexný management spotrieb energií

Komplexným management spotrieb energiíKomplexný management spotrieb energií

Pri plnom nasadení systému heat2go je možné dosiahnuť plnohodnotnú správu spotrieb energií. Systém dovoľuje sledovať spotrebu energií ešte pred doručením ročného rozúčtovania a tak vytvoriť priestor pre šetrenie na spotrebách energie. Prehľad o spotrebách všetkých energií umožňuje sledovať a monitorovať všetky meracie prístroje v jednom systéme a tak na jednom mieste získať cenné informácie o priebehu spotrieb. Plnohodnotnú správa spotrieb energií zahŕňa:

Monitoring spotrieb tepla

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb tepla celého objektu ako aj tepla v jednotlivých miestnostiach

spotreba-vody-ico

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb teplej a studenej vody

Monitoring a  vyhodnocovanie spotrieb plynu

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb plynu

Monitoring a  vyhodnocovanie spotrieb elektrickej energie

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb elektrickej energie

Správa a monitoring spotrieb teplaSpráva a monitoring spotrieb tepla

Systém heat2go je modulárny a vďaka tomu umožňuje monitorovanie tých spotrieb energií, ktoré vás zaujímajú. V prípade potreby monitorovania spotrieb tepla systém zaznamenáva údaje o spotrebách meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a tieto následne vizualizuje a sprístupňuje užívateľom bytov alebo správcom. Títo môžu sledovať aktuálnu spotrebu merača k presnému dátumu a času, prehľady spotrieb v závislosti od vybraného času alebo iné prehľady spotrieb, ktoré umožňujú šetriť na spotrebe ešte pred doručením rozúčtovania.

Monitoring spotrieb tepla

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb tepla celého objektu ako aj tepla v jednotlivých miestnostiach

Správa a monitoring spotrieb teplaSledovanie spotrieb teplej a studenej vody

Pre zamedzenie nekomfortného odčítavania spotrieb teplej a studenej vody odpočtármi alebo pre dosiahnutie dokonalého a pravidelného prehľadu spotrieb vody je možné použiť systém heat2go ako monitoring iba pre sledovanie vodomerov na teplú a studenú vodu. Bezdrôtová technológia systému heat2go umožňuje zozberať údaje vodomerov a tieto sprístupniť vo forme prehľadných grafov spotrieb kedykoľvek a kdekoľvek pomocou akéhokoľvek internetového prehliadača.

Monitoring spotrieb tepla

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb teplej a studenej vody

Správa a monitoring spotrieb teplaMonitoring spotrieb plynu a elektrickej energie

V prípade potreby monitoringu spotrieb plynu a elektrickej energie sa systém heat2go správa rovnako ako pri sledovaní spotrieb akéhokoľvek iného média a sprístupňuje informácie aj o spotrebe plynu a elektrickej energie v rovnakom rozhraní s prístupom pomocou internetu. Vďaka heat2go sa tak odpočty plynárov a vodárov stávajú minulosťou.

Monitoring a  vyhodnocovanie spotrieb plynu

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb plynu

Monitoring a  vyhodnocovanie spotrieb elektrickej energie

Monitoring a vyhodnocovanie spotrieb elektrickej energie

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia