Výhody monitoringu spotrieb energií

Začnite znižovať spotrebu energií!Začnite znižovať spotrebu energií!

Nadobudnite dokonalý prehľad o spotrebách tepla, vody, elektrickej energie a plynu vo vašom byte alebo budove. Predstavte si množstvo úspor, ktoré vám inteligentný management spotrieb energií prinesie. Čítajte ďalej a dozviete sa viac...

Online monitoring spotrieb energií

Online monitoring spotrieb energií

Pre dosiahnutie úspor je potrebné presné a pravidelné sledovanie spotrieb, na základe ktorých rozhodujete o opatreniach znižujúcich spotrebu energií. Heat2go pracuje za vás a všetky informácie poskytuje v profesionálnom a zároveň jednoduchom online rozhraní dostupnom odkiaľkolvek.

Detailný a grafický prehľad o spotrebe energií

Detailný a grafický prehľad o spotrebe energií

Nezáleží na tom, či ste vlastníkom bytu, majiteľom alebo správcom budovy. O svojich spotrebách dostávate vždy plnohodnotné a detailné informácie, ktoré boli doteraz dostupné iba v profesionálnych a drahých systémoch na management spotrieb energií využívaných v priemysle.

Aké sú požiadavky na inštaláciu systému pre sledovanie spotrieb?

Žiadne, stačí nás kontaktovať a o pár dní môžete pohodlne monitorovať svoju spotrebu tepla, vody, elektrickej energie a plynu.

Online monitoring spotrieb energií

Online monitoring spotrieb energií

Pre dosiahnutie úspor je potrebné presné a pravidelné sledovanie spotrieb, na základe ktorých rozhodujete o opatreniach znižujúcich spotrebu energií. Heat2go pracuje za vás a všetky informácie poskytuje v profesionálnom a zároveň jednoduchom online rozhraní dostupnom odkiaľkolvek.

Ako môžem sledovať svoju spotrebu?

Ako môžem sledovať svoju spotrebu?

Nezáleží na tom, či ste vlastníkom bytu, majiteľom alebo správcom budovy. O svojich spotrebách dostávate vždy plnohodnotné a detailné informácie, ktoré boli doteraz dostupné iba v profesionálnych a drahých systémoch na management spotrieb energií využívaných v priemysle.

Monitoring spotrieb bez vstupu do objektu, rozúčtovanie nákladov a energetický management v jednom.

Vysoká bezpečnosť nameraných údajov

Vysoká bezpečnosť nameraných údajov

Všetky prístroje heat2go sú chránené proti neautorizovanému zásahu, demontáži alebo ovplyvňovaniu merania a na všetky podobné pokusy systém automaticky upozorní. Vďaka riadeniu výkonu vysielania je systém pre ľudí absolútne bezpečný a nezávadný.

poruchy

Ako môžem sledovať svoju spotrebu?

Systém zjednodušuje a zefektívňuje odpočítanie stavu energií a odhaľuje poruchy a neoprávnené manipulácie s meracími prístrojmi. Upozorní na nadspotrebu, demontáž prístrojov alebo pokus o ovplyvňovanie správneho merania.

Komfort monitoringu všetkých spotrieb vďaka množstvu systémových modulov.

Systém heat2go zaznamenáva a sprístupňuje namerané spotreby z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov na teplú aj studenú vodu, elektromerov, plynomerov alebo meračov tepla. Modulárnosť systému umožňuje neskoršie dopĺňanie meracích prístrojov a sledovaných spotrieb.

Informácie o spotrebe v každej miestnoti

Informácie o spotrebe tepla v každej miestnosti

Meranie spotreby tepla v jednotlivých miestnostiach bytu zabezpečujú mimoriadne citlivé pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov heat2go comfort s dvojsnímačovou technológiou, ktoré snímajú teplotu radiátora aj teplotu miestnosti.

porovnanie

Porovnanie spotrieb energií za vybrané obdobia

Porovnávanie spotrieb energií za definovateľné obdobia v prehľadnej forme poskytuje výpovednú informáciu o znižovaní spotrieb energií. Heat2go poskytuje prehľadné porovnanie spotrieb online ako aj na výstupe rozúčtovania nákladov.

Neváhajte a začnite šetriť so systémom Heat2go.

Objavte presné a bezproblémové zaznamenávanie nameraných hodnôt bez prístupu do bytu alebo miestností budovy, možnosť priebežného sledovania nameraných hodnôt a komplexný management spotrieb energií vďaka heat2go.

Bezdrôtový odpočet

Bezdrôtový odpočet aj bezdrôtový prístup k údajom

Systém heat2go je bezdrôtový a meracie zariadenia sú napájané batériou počas 10 rokov. Pre sledovanie spotrieb nie je potrebná kábeláž ani inštalácia sofvéru. Heat2go funguje v každom internetovom prehliadači, tablete alebo mobilnom telefóne.

prehladny webovy report

Prehľadný webový report spotrieb


Monitorovať spotrebu energií je pomocou heat2go naozajstná zábava. Namerané údaje sa archivujú a zobrazujú vo forme prehľadného grafického reportu užívateľom online na internete aj vo forme komfortného rozúčtovania nákladov.

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia