Zariadenia pre automatické meranie spotrieb energií

Kompaktné merače tepla

Kompaktné merače
tepla

Systém umožňuje zákazníkom zabudnúť na vizuálne odčítavanie vodomerov, alebo sprístupňovanie bytu či budovy osobám vykonávajúcim odpočet prístrojov

Vodomery s bezdrôtovým zberom dát

Vodomery s bezdrôtovým
zberom dát

Systém heat2go dokáže bezdrôtovo odčítať a sprístupniť aj dáta z mechanických vodomerov lopatkového typu alebo priamo integruje sériu vodomerov heat2go water.

Meranie spotrieb plynu

Meranie spotrieb
plynu

Prídavné rádiové moduly série heat2go input zabezpečujú bezproblémové zaznamenávanie nameraných hodnôt z plynomerov.

Meranie spotrieb elektriny

Meranie spotrieb
elektriny

Prídavné rádiové moduly série heat2go input zabezpečujú bezproblémové zaznamenávanie nameraných hodnôt z elektromerov.

Meranie spotrieb plynu

Automatický bezdrôtový
zber odpočtov

Batériou napájaná bezdrôtová zbernica odpočtového systému, prijíma z prístrojov všetky dáta o spotrebe alebo ich technickom stave a tieto interpretuje bezdrôtovo až do databázového jadra systému heat2go.

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia