Impulzné počítadlá

impulzne pocitadla metrixImpulzné počítadlá metrix umožňujú jednoduchú integráciu všetkých zariadení a počítadiel s impulzným výstupom ako plynomery, elektromery, vodomery alebo počítadlá objemu oleja do jednotného systému s odpočtom pomocou čipovej karty. Základnou výhodou impulzných počítadiel metrix je ich jednoduché zapojenie, ktoré sa vykonáva iba na strane zariadenia, pretože k metrix impulznému počítadlu je prívodný kábel pripojený už od výroby. Impulzné počítadlo má integrované rozhranie pre jednoduchú komunikáciu s čipovou kartou, M-bus protokolom alebo bezdrôtovým systémom. Impulzné počítadlo je vybavené vysokokapacitnou batériou so životnosťou viac ako 10 rokov, ktorá umožňuje jeho funkciu počas celej doby jeho žinotnosti. Dobre čitatelný LCD displej umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu nameraných hodnôt, pričom zobrazuje aj doplňujúce informácie ako aktuálny stav počítadla, deň odpočtu, hodnota dňa odpočtu a kontrolné číslo.

Výhodou impulzného počítadla metrix je jeho bezproblémový systém odpočtu pomocou čipovej karty, pomocou ktorého je zabránené akýmkoľvek nepresnostiam odpočtu spôsobených ľudským faktorom. Odpočet pomocou čipovej karty je vykonaný za niekoľko sekúnd a jeho základnou výhodou je vyčítanie údajov za obdobie 26 mesiacov. Impulzné počítadlo metrix dokáže vyhodnocovať veľké množstvo parametrov, ktoré je možné následne vizualizovať alebo ukladať do databáz.

Technické informácie o impulznom počítadle metrix:

Možnosť použitia: Ako počítadlo impulzov
Napájanie: Batéria s dlhou životnosťou
Displej: 6-miestny LCD
Dodatočné informácie: LCD zobrazenie údajov,
aktuálny stav počítadla, deň odpočtu
hodnota dňa odpočtu, kontrolné číslo
Rozmery V,Š,H: 87,9×80×23 mm

Impulzné počítadlá metrix sú naozaj robustným a spoľahlivým riešením počítania impulzov z externých zdrojov. Pomocou neho je možné pripojiť zariadenia ako plynomery, vodomery alebo elektromery do komunikačnej siete a kontrolovať ich údaje, ktoré je možné následne vyhodnocovať a archivovať. Ak vás zaujali impulzné počítadlá metrix, kontaktujte nás, prosím, pomocou nášho kontaktného formulára.

 

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia
Mikroturbíny Capstone