Pomerový rozdelovač Metrix 200-wx

metrix 200-wxUž celé desaťročie dodávame elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov metrix 200-wx s dvojsnímačovým princípom a komunikačným rozhraním čipovej karty,ku ktorým zabezpečujeme komplexné služby návrhu, pasportizácie a inštalácie pomerového merania v bytových domoch. Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov metrix 200-wx je najmodernejší a najspoľahlivejší dvojsnímačový prístroj, ktorý dosahuje najpresnejšie výsledky merania aj pri moderných vykurovaniach s nízkou teplotou a výhrevnosťou. Prepracované programovanie rozdeľovačov umožňuje nastavenie na výkon vykurovacieho telesa alebo pridelenie prípadných korekcií priamo v pomerovom rozdeľovači vykurovacích nákladov, vďaka čomu sú pomerové rozdeľovače metrix vhodné pre všetky typy vykurovacích telies a nehnuteľností. Rozdeľovače sú na radiátory montované jednoduchým systémom- skrutkovaním alebo lepením, bez potreby špeciálneho náradia, čo skracuje čas montáže na minimum. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti merania sú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov metrix 200-wx dokonale zaplombované a tak zabraňujú všetkým pokusom o nepovolenú demontáž alebo ovplyvňovanie merania.

Výhodou pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov metrix 200-wx je jeho bezproblémový a bezpečný systém odpočtu pomocou čipovej karty, pomocou ktorého je zabránené akýmkoľvek nepresnostiam odpočtu, spôsobeným ľudským faktorom. Odpočet pomocou čipovej karty je vykonaný za niekoľko sekúnd a jeho základnou výhodou je vyčítanie údajov o vykurovaní bytu za obdobie 26 mesiacov a prehľad vlastníkov bytov o dni a čase odpočtu hodnôt. Zákazník dostáva v rozúčtovaní detailný prehľad o vykurovaní, čo mu umožňuje sledovať svoju spotrebu a kontrolovať správnosť rozúčtovania vykurovacích nákladov. Metrix 200-wx je taktiež vybavený kvalitným LCD displejom, ktorý umožnuje jednoduchú kontrolu nameraných hodnôt a užívateľ má pomocou neho prehľad o aktuálnom stave počítadla, dni vyúčtovania, stave počítadla ku dňu odpočtu a kontrolnom kóde. Rozdeľovače metrix obsahujú batériu s dlhou životnosťou, ktorá napája prístroj počas celých 10 rokov jeho funkčnosti a počas tohto obdobia nie je potrebná žiadna starostlivosť o prístroj. Vďaka týmto prvkom patrí pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov metrix 200-wx k najmodernejším a najspoľahlivejším prístrojom a zaraďuje sa do najvyššej kategórie pomerového merania.

Vďaka jedinečnej technológii odpočtu pomocou čipovej karty sú elektronické rozdeľovače metrix 200-wx schopné prenášať viac údajov o vykurovaní ako iné pristroje a pomocou nich dovoľujú vytvárať dokonalejšie a presnejšie rozúčtovanie vykurovacích nákladov. Metrix 200-wx poskytne všetky údaje potrebné aj pre 26- mesačné rozúčtovanie a vďaka čipovej karte sú akékoľvek chyby odpočtu úplne vylúčené. Pre vlastníkov bytov umožňujú vďaka 26- mesačnej archivácii hodnôt realizovať zmenu majiteľa bytu bez potreby medziodpočtu a prístupu do bytu. Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov metrix 200-wx je v súčasnosti nainštalovaný na viac ako 110 000 radiátoroch po celom Slovenku a vďaka ich spoľahlivosti a prehľadnosti rozúčtovania sú najobľúbenejšou alternatívou pre ľudí vyžadujúcich vyšší štandard, spoľahlivosť a komfort.

Technické informácie o pomerovom rozdeľovači metrix 200-wx:

Princíp merania: 2 snímačový
Napájanie: Batéria s dlhou životnosťou
Životnosť batérie: Viac ako 10 rokov
Displej: 6-miestny LCD
Osvedčenie: HKVO A1.01.98 DIN EN 834, DIN Red.Nr. 219/98
Obor výkonu radiátora:
10W-9999W
Rozsah použitia: tmin 36ºC / tmax 95ºC (125ºC)
Rozmery V,Š,H: 87,9×80×30 mm

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov sú vybavené aj dodatočnými funkciami ako: zaznamenávanie dňa štartu odpočtu, pamäť vyúčtovania s kontrolným kódom, kontinuálny test kontroly a ciachovania, alebo technológiu so schopnosťou akceptovania termickej dynamiky v meracom algoritme, jedinečnou 26- mesačnou pamäťou nameraných hodnôt, ktorá obsahuje informácie, ako spotreba za mesiac a rok, stav počítadla na konci mesiaca, maximálna teplota mesiaca a deň, keď bola dosiahnutá, stredná teplota, počet dní aktívneho vykurovania a informačný kód o stave počítadla. Zároveň prístroj umožňuje zmenu zhodnotenia pomocou čipovej karty a zmenu dňa odpočtu.

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov metrix 200-wx sú výnimočne spoľahlivé, presné a vďaka modernému dizajnu a odpočtu pomocou čipovej karty aj bezpečné a komfortné. Ak vás zaujali výhody pomerových rozdeľovačov metrix, kontaktujte nás, prosím, pomocou nášho kontaktného formulára a my vám pripravíme detailnú cenovú ponuku s prehľadom výhod, ktoré dokáže pomerové meranie vykurovacích nákladov priniesť.

 

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia
Mikroturbíny Capstone