Inštalácia plastových predizolovaných potrubí

instalacia-pppPoužitie pre všetky druhy inštalácií

Potrubný systém Flexalen obsahuje ucelenú radu obsahujúcu všetky dimenzie, čím umožňuje použitie pre všetky druhy inštalácií. Flexalen umožňuje realizovať inštaláciu potrubia jednoduchšie, rýchlejšie a flexibilnejšie, pričom dodržiava všetky technické aspekty pre bezproblémovú, dlhodobú prevádzku.

Fixovanie potrubí

Tepelná rozťažnosť pre PB je v porovnaní s PE-X o 35% nižšia. PB má oproti oceli 10krát väčšiu rozťažnosť pri zohriatí. Na základe nízkeho E-modulu sú sily vznikajúce pri tepelnej rozťažnosti len okolo 2% oproti oceľovým potrubiam. Vďaka elastickému prevedeniu systému pôsobí celý systém potrubí prakticky ako kompenzátor, takže je možné úplne vynechať kompenzátory a pevné body na vedení potrubia. fixovanie-potruby-flexalen Na konci potrubia pri prechode na inštaláciu v dome musia byť konce potrubia pomocou zodpovedajúcich fixačných strmeňov pre rúrku pre médium alebo na nasledovný systém zaistené, aby bola vylúčená deformácia a aby bol prechodný fiting chránený od šmykovej a ťažnej sily.

Potrubie v šachtách

V horizontálnych šachtách odporúčame upevnenie ako pri voľných vedeniach alebo pokládku priamo na podlahu šachty. Aspoň prechody na oceľ, kolienka a odbočky musia byť fixované pomocou fixačnej spony.

Voľné vedenia a vedenia v budove

FLEXALEN potrubia musia na celej dĺžke podoprené. Upevnenie v rozostupe 1 – 1.5 m je nevyhnutné aby sa zabránilo zošmyknutiu potrubia.

Neizolované polybuténové potrubia:

Tu sú nevyhnutné opatrenia na absorbciu rozťažnosti potrubí (napr. dilatačné oblúky, dilatačné ramená).

zvarovanie-potrubiZvarovanie rúrok

Polybuténové rúrky pre médium môžu byť zvarovaním dokonale homogénne spojené.
Následovné spôsoby zvarovania je možné použiť:

polyfuzne-zvarovanie

Polyfúzne
zvarovanie
(DA 16 - 110mm)

zvarovanie-na-tupo

Zvarovanie
na tupo
(DA 110 -225mm)

zvarovanie-pomocou-elektrovariek


Zvarovanie
pomocou GF
elektrovaroviek
(DA 16 - 225mm)

Ohybnosť plastových rúrok
ohybnost plstových rurok

Prevádzkový tlak pri +95°C
prevadzkovy tlak

Prechody z plastu na oceľ

Pre prechody z plastových rúrok na ocel je možné využiť následovné produkty:prechod-z-plastu-na-ocel-flexalen

pokladka-potrubiVýkopy pre pokládku potrubý

V zásade platí že, pieskové lôžko musí potrubie po zhutnení obklopovať aspoň 10cm v každom smere. Zrnitosť piesku nesmie presiahnuť 3mm. V piesku sa nesmú nachádzať hrubé predmety. Piesok musí byť po nasypaní zhutnený. V tomto stave zostanú v piesku iba malé vzduchové medzery, ktoré sú pospájané iba malými kanálikmi (vysoký odpor voči prúdeniu - takmer vylúčené prúdenie vzduchu v piesku).Ďalšie zasypanie ryhy sa spravidla vykoná vykopanou zeminou.

pokladka-potrubi-2Zásyp musí obsahovať podiel jemnozrnnej frakcie, ktorá zamedzí tvorbe týchto kanálikov. Prekrytie ryhy je závislé na polohe výkopu. V oblasti ciest sa krytie tvorí aj profilom cesty, v oblasti lúk a ornej pôdy „vrstvou humusu”. V žiadnom prípade nesmie zásyp z vykopanej zeminy dosahovať až na povrch potrubia. Zreteľné vrstvenie materiálu tvorí na prechodových plochách dodatočnú uzáveru na prenos tepla.

Rozmery a prevedenie ryhy pre potrubia diaľkových teplovodov

Ryhu je nutné previesť podľa nižšie uvedených nákresov. V oblasti dopravného zaťaženia je predpísané prekrytie min. 0,8 m zeminu (trieda zaťaženia SLW 60), v oblastiach bez zaťaženia dopravnými prostriedkami je nutné minimálne prekrytie 0,5 m.
rozmery-a-ryhy-pre-potrubia

Kontakt ESM Yzamern

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia
Mikroturbíny Capstone