Výhody riadiacich systémov ELESTA

Obslužný panel riadiacych systémov ELESTAObslužný panel

Master regulátor RCO 7xxD obsahuje integrovaný plne farebný grafický displej, na ktorom možno zobraziť trendy. Displej umožňuje vytvoriť užívateľsky prívetivý výzor riadiaceho systému.

Trendy Inteligentné riadiace systémy

Ovládanie pomocou otočného prvku

Jedinečným ovládaním pomocou otočného a potvrdzovacieho prvku sú riadiace systémy o krok pred konkurenciou, pretože na plnohodnotné ovládanie systému postačuje otočenie a potvrdenie multifunkčného tlačidla.

Trendy Inteligentné riadiace systémy

Trendy

Pomocou trendov môžu byť na integrovanom grafickom displaji zobrazené aktuálne ako aj historické dáta. NA SD-pamäťovú kartu môžu byť ukladané aplikácie, história, aktualizácie či dokumentácia.

Výhody riadiacich systémov ELESTA
- BA trieda účinnosti podľa EN15232
- zabezpečená budúcnosť protokolom: BACnet Building Controller ANSi / ASHRAE
- variabilná integrácia a komunikácia prostredníctvom integrovaných protokolov
- inovatívne webové a sieťové technológie
- integrovaný farebný grafický displej pre miestne ovládanie
- vysoká flexiilita a variabilnosť vďaka použitiu I/O modulov
- vysoká kapacita pamäte pre programy a ukladanie dát na SD pamäťové karty
- Building Management Software pracujúci na základe web rozhrania
- varianta pre montáž na DIN lištu alebo panela dverí rozvádzača

Technológia presvedčí

Vyníkajúca konektivita

Riadiace systémy Elesta prekvapujú najmä veľkou prepojiteľnosťou a podporou protokolov ako Ethernet, M-bus, USB, RS-232, RS-485 a dokonalým systémom zobrazovania hodnôt a stavov riadiaceho systému.

Technológia presvedčí

Technológia presvedčí

Controlesta RCO ponúka voľne programovateľný modulárny systém. Najvyššiu interoperabilitu a natívny BACnet s radom komunikačných schopností.

Obslužný panel riadiacych systémov ELESTAJednoduchý WEB-inžiniering

Webové stránky sú účinne generované cez jednoduchý prevodník grafického menu regulátora s intregrovaným web-serverom. V sieti s viacerými regulátormi je nutné použiť iba jeden regulátor s web serverom pre zabezpečnie obládania všetkýh regulátorov cez webový prehliadač

Controlesta R CO2

Controlesta R CO2

Inovatívne riadenie budov pri udržateľnej energetickej efektívnosti. ELESTA pomáha pri znižovaní emisií CO2 a pri ekonomickej optimalizácii budov.

Montáž riadiacich systémov

Montáž

Jednoduchá montáž pomocou plug-in technológie. Výmena modulou je možna aj počas prevádzky bez prerušenia spojenia zbernice. Napájanie a komunikacia je zabezpečená pomocou mechanických zásuvných modulov.

Integrovaný Web-server riadiacich systémov elesta

Integrovaný Web-server

Master a sieťové regulátory sú dostupné aj vo verziách s integrovaným web-serverom. Inovatívna integrovaná web a sieťová technológia ponúka vysokú flexibilitu a funkcionalitu. Web-server poskytuje vizualizáciu a ovládanie inštalácií a alarmov použitiím štandardného web prehliadača. S pomocou web prehliadača sa každé PC stáva obslužným terminálom. K inštalácii je možné pristupovať kedykoľvek cez obslužný panel, ntranet alebo cez vzdialený prístup pomocou internetu.

GPRS Inteligentné riadiace systémy elesta

GPRS

Komunikácia so SCADA systémami prostredníctvom technológie GPRS, ktorá umožňuje nasadenie a monitorovanie technologických zariadení na akomkoľvek mieste pokrytom signálom.

Integrovaný Web-server

Nástroj RCO-tool ponúka možnosť prístupu k master a sieťovému regulátoru prostredníctvom ethernetu cez IP alebo MAC adresu.

Vývojový softvér Controlesta RCO-tool

Konfigurácia riadiacich systémov elesta

Konfigurácia

- hardvérová konfigurácia
- alarmy
- časové programy
- história
- interaktívne menu
- integrovanýweb-server
- BACnet

Uvedenie do prevádzky inteligentných riadiacich systémov elesta

Uvedenie do prevádzky

- online skenovanie modulova a makier
- skenovanie I/O modulov
- alarmy
- automatické generovanie EDE súborov

Programovanie riadiacich systémov elesta

Programovanie

- grafické a textové programovanie - paralelné riešenie
- programovanie pomocou knižnice makier
- generovanie individuálnych modulov makier
- online programovanie
- jednoduchý implementačný protokol

Dokumentácia inteligentných riadiacich systémov elesta

Dokumentácia

- tlač a export hardvérovej konfigurácie, menu, programov, atď.

Efektívny inžiniering

efektivny-inziniering-small Celý proces návrhu, od úrovne periférií, cez úroveň lokálneho riadenia až do úrovne centrálneho riadenia je založený na silnej technológii Microsoft.NET-framework. Vývojový softvér Conrolesta RCO-tool slúži na efektívne a ekonomické programovanie systémov Conrolesta RCO-D. Podporuje proces návrhu od konfigurácie cez programovanie až po uvedenie do prevádzky a zdokumentovanie.

Vizualizačný softvér riadenia budov Controlesta RCO-view

vizualizacny-software-smallVizualizačný softvér Controlesta RCO-view je dizajnovaný a základe web-technológie použitím Microsoft.Net-Framework. Architektúra klient-server poskytuje simultálny prístup viacerých uživateľov k jednej inštalácii. Sofvér ponúka intuitívne, voľne programovateľné a grafické užívatelské rozhranie pre obsluhu, moniorovanie a riadenie HVAC systémov riadených systémami riadenia budov Controlesta RCO-D.Webový server vizualizačného softvéru Controlesta RCO-view poskytuje heslom chránený užívateľský prístup cez intranet, internet alebo bezdrôtovú sie´t do RCO-view inštalácie z každého PC v sieti, resp. akéhokoľvek PC, notebooku alebo PDA s internetovým pripojením ako aj multi-sieťové oládanie a monitorovanie vzdialených inštalácií cez modema komunikačné rozhrania a protokoly ethernet, TCP/IP, ISDN, GSM, GPRS a UMTS.

Riadenie týždňových a ročných časových programov

Riadenie týždňových a ročných časových programov

Prístupový menežmen pre užívateľov a skupiny s prístupovými menami a heslami

Prístupový menežmen pre užívateľov a skupiny s prístupovými menami a heslami

Archivácia historický dát

Archivácia historický dát

Grafické zobrazovanie aktuálnych a historických dát pomocou trendov

Grafické zobrazovanie aktuálnych a historických dát pomocou trendov

alarmom kontrolované priority a udalosti a riadenie odosielania alarmov

Alarmom kontrolované priority a udalosti a riadenie odosielania alarmovt

Časové a prioritné odosielanie emailov, sms, tlačových zostáv a informácií

Časové a prioritné odosielanie emailov, sms, tlačových zostáv a informácií

Monitorovanie udalostí pomocou log-súborov (alarmy, užívatelia, hodnoty, príkazy)

Monitorovanie udalostí pomocou log-súborov (alarmy, užívatelia, hodnoty, príkazy)

Intuitívny návrh, knižnice, drag and drop umiestnovanie, sledovanie online dát

Intuitívny návrh, knižnice, drag and drop umiestnovanie, sledovanie online dát

Implementácia IP kamier

Implementácia IP kamier

Kontakt ESM Yzamern

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia