Plynové tepelné čerpadlá

Para

ParaPriemyselné zdroje tepla (napríklad parné kotle a teplovodné kotle) sa používajú k výrobe tepla pre priemyselné zariadenia alebo pre dodávku tepla do obytných komplexov, či verejných priestorov. Pri modernizácií súčasných kotlov za mikroturbíny získavame výhodu v kombinovanej výrobe elektriny a tepla.

 

 

Maximalizovanie účinnosti výroby energie

Teplo alebo tepelná energia vyrobená v tomto procese je priamo dodávaná do jednotky SAACKE vo forme teplého výfukového plynu. Obsah kyslíka vo výfukových plynoch mikroturbíny je ďalej efektívne využívaný s cieľom maximalizovať celkovú účinnosť výroby energie. Tepelná energia vyrobená v kogeneračnom systéme na báze mikroturbíny je optimálne využitá k dodatočnému spaľovaniu. Mikroturbíny sú mimoriadne vhodné pre použitie v priemyselných aplikáciach, ako sú parné generátory, aplikácie pre vykurovanie a sušenie pomocou termo oleja. Pri výrobe pary dosahuje kogeneračný systém až 96% účinnosti.

Chcete sa dozvedieť viac o mikroturbínach Capstone ? Čítajte ďalej.

 
Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia