Legislatíva hydraulického vyváženia

Povinnosť hydraulicky vyvážiť vykurovaciu sústavuÚnik tepla von oknami 30 až 50%

Zákon o energetike č. 70/1998 Z.z. v pôvodnom znení predpisoval v §36 priamemu odberateľovi tepla alebo majiteľovi, domu vybaviť vykurovaciu sústavu automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestach s trvalým pobytom osôb a udržiavať hydraulicky vyváženú sústavu tepelných zariadení. Pri novelizácii zákona o energetike zákonom č. 208/2002 Z.z. bol zrušený pôvodný odsek tak, že zákon ukladá priamym odberateľom tepla a majiteľom domov povinnosť hydraulicky vyvážiť vykurovaciu sústavu, kde funkciu hydraulického vyváženia plní vysokoodporový radiátorový ventil, preto je montáž vysokoodporových ventilov nutná.

ParagrafPodľa zákona je zariadením na automatickú reguláciu podľa teploty v miestnosti termostatická hlavica a v novelizácii zákona bola povinná montáž termostatických hlavíc vypustená.

Termostatická hlavica

Termostatická hlavica

Podľa zákona je zariadením na automatickú reguláciu podľa teploty v miestnosti termostatická hlavica a v novelizácii zákona bola povinná montáž termostatických hlavíc vypustená.

Cena hydraulickéhovyváženia

Cena hydraulického vyváženia


Radiátorový ventil má vyvažovaciu funkciu voči vykurovacej sústave a preto nie je príslušenstvom bytu, ale príslušenstvom spoločnej vykurovacej sústavy. Ústava hovorí, že súkromie môže byť narušené len v zákonmi vymedzených prípadoch.

ParagrafPodľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov je vlastník bytu povinný sprístupniť byt a umožniť montáž, opravu a údržbu spoločných zariadení a bez umožnenia montáže v bytoch nie je možné splniť povinnosť vyplývajúcu zo zákona o energetike č. 70/1998 Z.z. ktorý ukladá povinnosť vyvážiť vykurovaciu sústavu. Vďaka našim niekoľkoročným skúsenostiam poznáme legislatívu a dokážeme ju aplikovať pri našich reálnych projektoch.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách ? Čítajte ďalej.

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia