Štandardy kvality

Dokonale spoľahlivá dodávka teplaŠtandardy kvality pri dodávaní tepla a služieb

Kompletné štandardy kvality pri dodávkach tepla a teplej vody ako aj pri prevádzke zdrojov tepla zverejňujeme pre všetkých našich zákazníkov. Vyhláškou ÚRSO 316/2008 sa ustanovujú štandardy kvality pri dodávaní tepla a služieb, ktoré súvisia s dodávkou tepla a zároveň sa ustanovuje forma a obsah na vyhodnocovanie dodržiavania štandardov kvality pri dodávaní tepla a podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov kvality. Vyhláška definuje pod dodržaním štandardov kvality dodávania tepla predovšetkým schopnosť dodávateľa tepla dodržiavať zmluvné podmienky dohodnuté podľa zákona o tepelnej energetike.

 
Schopnosť zabezpečiť teplo v určenom čase

Schopnosť zabezpečiť teplo v určenom čase

Medzi hlavné zmluvné parametre dodávky tepla patria maximálny tepelný príkon, vykurovacia krivky alebo odberový diagram. Medzi dôležité podmienky dodávky tepla zároveň patrí aj schopnosť zabezpečiť teplo v určenom čase dodávky tepla na vykurovanie (vo vykurovacom období) a v neposlednom rade aj schopnosť zabezpečiť do odberného miesta také množstvo tepla, aby bola zabezpečená v objekte tepelná pohoda.

Dodržiavanie lehôt

Dodržiavanie lehôt


Ďalšie sledované štandardy kvality vychádzajú z povinností dodávateľa tepla dodržiavať určité lehoty ustanovené zákonom o energetike. V treťom balíku štandardov kvality uverejňujeme činnosti resp. lehoty, ktoré nie sú definované v zákone o tepelnej energetike, ale ich uskutočnenie resp. dodržanie má vplyv na kvalitu a bezpečnosť dodávky.

 

Promptné reagovanie a riešinie vzniknutých problémov Súbor údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie

V zmysle zákona č. 476/2008 Z.z o efektívnosti pri používaní energie, zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov a v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.175/2010 Z.z vzniká spoločnosti ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o, ako dodávateľovi tepla odberateľom povinnosť zostaviť súbor údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie.

 
 

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách ? Čítajte ďalej.

 
Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

 
Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia