Technické zabezpečenie

Bezproblémový chod vašej výmeníkovej stanice alebo kotolneKvalitné riešenia pre technické zabezpečenie prevádzky

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú starostlivosť o váš zdroj tepla. Postaráme sa o bezproblémový chod vašej výmeníkovej stanice alebo kotolne a zabezpečíme ich hospodárnosť a efektívnosť. Služba obsahuje všetky súčasti, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie bezproblémovej funkcie zdroja a spokojnosť a komfort zákazníka. Pri technickom zabezpečení sa zameriavame na dosiahnutie kontroly nad zdrojom tepla, nasadením monitorovacieho systému, upozorňujúceho obsluhu na vzniknuté problémy.

Bezdrôtové monitorovanie

Bezdrôtové monitorovanie

Komplexnosť našich služieb podčiarkuje možnosť naprojektovania, zrealizovania, výstavby, financovania, servisovania a prevádzkovania zdroja

Vyškolení technici

Vyškolení technici


Veľké množstvo vzniknutých problémov vieme riešiť vzdialene softvérovým zásahom, no v prípade potreby je okamžite vyslaný automobil s technikom vyškoleným špeciálne na zásah v technickom riešení daného zdroja tepla.

Na opravu nieje potrebná žiadna iná firma

 

Vďaka previazanosti našich technických riešení s prevádzkou tepelných zdrojov dokážeme operatívne v prípade potreby konfigurovať ovládací softvér stanice, upravovať žiadané hodnoty a prevádzkové parametre, alebo kompletne zmeniť funkciu riadiaceho programu, preto sú reakčné doby našich technikov krátke a na opravu nie je potrebná žiadna iná servisná firma.

Archivácia dát

Archivácia dát

Samozrejmosťou pri technickom zabezpečení prevádzky zdrojov sú úkony ako archivácia prevádzkových dát, predkladanie analýz a reportov zákazníkovi alebo 24 hodinová havarijná služba. Vďaka našim technikom a plnohodnotne vybavenému vozovému parku s profesionálnym náradím dostane zákazník službu, ktorá mu zabezpečí neustálu a bezproblémovú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Orientácia na zákazníka

Skladové zásoby


Vytvárame dostatočné skladové zásoby náhradných dielov a tak skracujeme čas potrebný na opravu vážnej technickej poruchy a odstávky dodávok tepla. Aj napriek zodpovednému a profesionálnemu prístupu môže dôjsť ku škodám, no ani tu nenechávame nič na náhodu a eliminujeme následky prípadných škôd poistnou zmluvou zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou.

Promptné reagovanie a riešinie vzniknutých problémov Spokojní zákazníci

Sme pripravení riešiť všetky, aj tie najnepravdepodobnejšie situácie a množstvo referencií a spokojných zákazníkov je toho dôkazom.

Mesačné prehľady stavov zdrojov teplaMesačné prehľady stavov zdrojov tepla

Vďaka vyhodnocovaniu prevádzkových hodnôt si prínos používania služby dokáže zákazník uvedomiť už po krátkom čase. Každý zákazník využívajúci službu prevádzky tepelného zdroja má možnosť využívať prístup do klientskej zóny, ktorá mu umožňuje sledovať mesačné prehľady stavov zdrojov tepla, plánované odstávky a technické údaje zdroja

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách ? Čítajte ďalej.

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia