Projekcia TZB

Kvalitné riešenia pre technické zabezpečenie prevádzkyPoskytujeme dodávku projektovej dokumentácie

Poskytujeme komplexné služby, ktoré zabezpečujeme naozaj od projektu až po realizáciu a preto poskytujeme aj dodávku projektovej dokumentácie v stupni pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu alebo projekty skutočného vyhotovenia na akýkoľvek objekt. Navrhujeme projekty pre odovzdávacie stanice tepla, tepelné čerpadlá, plynové tepelné čerpadlá, klasické plynové kotly alebo podporu prípravy teplej vody napríklad solárnym systémom.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vypracujeme projektovú dokumentáciu k odovzdávacím staniciam tepla pomocou klasických vykurovacích telies, s podlahovým, stenovým alebo stropným vykurovaním alebo teplovzdušnými jednotkami, sálavými panelmi, svetlými alebo tmavými infražiaričmi, či priamovýhrevnými lokálnymi vykurovacími telesami.

Odborný tím

Odborný tím


Každý návrh projektovej dokumentácie je vypracovaný našim odborným tímom, ktorý dokáže zvládať aj náročné termíny odovzdania a je vždy otvorený konzultáciám so zákazníkom alebo realizátorom stavby. Našou výhodou je prepojenie projekcie s profesionálnym prístupom k návrhu technológií, čo umožňuje poskytovať kvalitne vyhotovené projekty, profesionálne navrhnutej technológie.

Prepracované projekty technológie chladeniaPrepracované projekty technológie chladenia

Našim zákazníkom navrhujeme taktiež prepracované projekty technológie chladenia pomocou tepelných čerpadiel alebo iných zdrojov chladu v kombinácii so stropným chladením alebo kombinovanými jednotkami. Projektovú dokumentáciu vypracujeme aj v oblasti zdravotechniky a plynoinštalácie, prípojok inžinierskych sietí, vnútorných rozvodov zdravotechniky a plynoinštalácie. Pripravíme taktiež projektové dokumentácie pre vodoprávne konania domových čistiarní odpadových vôd, studní alebo dokumentácie areálových rozvodov vody, kanalizácie a plynu.

Kontakt ESM Yzamer

Zaujalo Vás toto riešenie?

Radi vás kontaktujeme a odpovieme na vaše otázky. Vyplnte náš kontaktný formulár.

Smart monitoring Heat2go

SLEDUJTE NOVINKY

ESM Yzamer / Facebook
ESM Yzamer / Youtube
ESM Yzamer Blog
Naše riešenia
Plastové Predizolované potrubia
Inteligentné riadiace systémy
Plynové tepelné čerpadlá
Rozúčtovanie vykurovacích nákladov
Prevádzka zdrojov tepla
Mikroturbíny Capstone

TIPY NA UŠETRENIE

Plynové tepelné čerpadlá
Plastové predizolované potrubia