Použiteľnosť tepelného čerpadla

Pre inštaláciu plynového tepelného čerpadla nie je potrebná kotolňa, ani zemné práce, vrty alebo zemné kolektory. Taktiež nieje potrebné zvyšovanie elektrického príkonu. Čerpadlo je kompaktných rozmerov: 1,66m x 2,08m x 0,88m (š x v x h)

Čítať ďalej...

Kompaktné rozmery plynového tepelnéhočerpadlaKompaktné rozmery plynového tepelného čerpadla

Pre inštaláciu plynového tepelného čerpadla nieje potrebná kotolňa, ani zemné práce, vrty alebo zemné kolektory. Taktiež nieje potrebné zvyšovanie elektrického príkonu. Čerpadlo je kompaktných rozmerov: 1,66m x 2,08m x 0,88m (š x v x h)

 
Nízka hmotnosť plynového tepelného čerpadla

Nízka hmotnosť

Značné zníženie váhy je dosiahnuté optimálnym dizajnom hlavných komponentov, ako je motor, kompresory a výmenníky tepla. Vďaka čomu je dosiahnutá vačšia inštalačná flexibilita.

Jedno zariadenie pre výrobu tepla a chladu

Jedno zariadenie

Plynové tepelné čerpadlo vyrába teplú vodu súbežne s funkciou chladiaceho systému. Pre výrobu tepla, chladu a teplej vody stačí preto inštalovať iba jedno zariadenie.

 

existujuce-rozvodyIdeálny systém pre komforté vykurovanie a chladenie kdekoľvek

Opätovné využítie existujúcich potrubných rozvodov umožňuje použiť systém v širokom rozsahu rekonštrukčných projektov pri historických budovách alebo budovách, kde sú búracie práce nemožné. Pre odovzdávanie tepla alebo chladu do miestnosti je možné využiť vysokoúčinné vnútorné jednotky s jednoduchou inštaláciou alebo už nainštalované vykurovacie telesá.

 

Použitie s akýmkoľvek vykurovacím zariadením

 
Systém vykurovania s priamou expanziou

Systém vykurovania
a chladenia s priamou expanziou

Systém vykurovanias vodou,akoteplonosným médiom

Systém vykurovania s vodou, ako teplonosným médiom

 

Kombinovaná inštaláciaKombinovaná inštalácia

Kombinovaná prevádzka dvoch jednotiek umožnuje využitie plynového tepelného čerpadla pre stredné a veľké komerčné aplikácie. Nielen, že to vedie k významným úsporám energie, ale tiež poskytuje lacné celoročné využívanie klimatizácie.

Príklady inštalácie plynového tepelného čerpadla

Inštalácia PTČ Inštalácia PTČ Inštalácia PTČ Inštalácia PTČ Inštalácia PTČ Inštalácia PTČ
 

Potrebný priestor na inštaláciu PTČInštalácia vedľa budov, alebo na strechách

Plynové tepelné čerpadlá sú určené na montáž vo vonkajšom prostredí, napr. pre umiestnenie vedľa budov alebo na strechách budov. Na pripojenie stačí nízkotlaková prípojka plynu, ktorá je k dispozícii na veľkej časti územia Slovenska. Jednotka môže byť takisto umiestnená na balkónoch.

Výhody plynového tepelného čerpadla

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohri...

Preskúmať

Prevádzkové náklady plynového tepelného čerpadla

Celoročné úspory pomocou plynového tepelného čerpadla dosahujú 30% až 50% v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatnými tepeln...

Preskúmať

Modely plynových tepelných čerpadiel

Plynové tepelné čerpadlá sú dodávané v rôznych výkonoch a jednotlivé rady je možné zapájať do skupín a vytvárať tak veľké zdroje tepla a chl...

Preskúmať

Kde je použité plynové tepelné čerpadlo

Prezrite si prosím výber referencií, kde je plynové tepelné čerpadlo použité a pre vybrané budovy zabezpečuje výrobu tepla, chladu a teplej ...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti