Prevádzka tepelného čerpadla

Celoročné úspory pomocou plynového tepelného čerpadla dosahujú 30% až 50% v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatnými tepelnými zdrojmi. Plynové tepelné čerpadlo spaľuje za účelom pohonu zemný plyn, alebo skvapalnený plyn (CNG alebo LPG). Pomer cien 1kW paliva medzi plynom a elektrickou energiou sa z dlhodobého hľadiska udržiava v pomere 1:4 v prospech plynu.

Čítať ďalej...

PTČ - Jedinečná úspora na vykurovaní a chldeníJedinečná úspora na vykurovaní a chladení

Celoročné úspory pomocou plynového tepelného čerpadla dosahujú 30% až 50% v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatnými tepelnými zdrojmi. Plynové tepelné čerpadlo spaľuje za účelom pohonu zemný plyn, alebo skvapalnený plyn (CNG alebo LPG). Pomer cien 1kW paliva medzi plynom a elektrickou energiou sa z dlhodobého hľadiska udržiava v pomere 1:4 v prospech plynu.

Jediný zdroj tepla a chladu

Jediný zdroj tepla a chladu

Plynové tepelné čerpadlo vyrába i teplú vodu súbežne s funkciou chladiaceho systému. Pre výrobu tepla, chladu a teplej vody stačí investovať do jediného zariadenia.

Nízke prevádzkové náklady

Nízke prevádzkové náklady

Plynové tepelné čerpadlo sa vyznačuje naozaj výnimočne nízkymi prevádzkovými nákladmi a vďaka svojej robustnej stavbe a technológii nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Náklady na 1kWh tepla

Na následujúcom grafe je zobrazené porovnanie nákladov na výrobu 1kWh tepla pre bežne používané tepelné zdroje pri konštantnej výstupnej teplote vody 45°C a konštantnom výkone.Výška nákladov zároveň odráža i vplyv na životné prostredie. Porovnanie nákladov plynového tepelného čerpadla na 1kWh tepla

Pri porovnaní ostatných zdrojov poskytuje plynové tepelné čerpadlo výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a chladenie

Zdroje vyrábajúce iba teploZdroje vyrábajúce iba teplo
Zdroje s konštantnými nákladmi na 1kWh tepla bez vplyvu vonkajšej teploty na náklady.

Priamy elektrický ohrevPriamy elektrický ohrev - najvyššie náklady na výrobu teplaParné a nízkoteplotné kotleParné a nízkoteplotné kotle - oproti priamemu elektrickému ohrevu dosahujú podstatne nižšie náklady,avšak oproti kondenzačnej technike a tepelným čerpadlám majú podstane vyššie náklady

Kondenzačné kotleKondenzačné kotle - majú konštantné náklady na výrobu 1kWh tepla pri konštantnej výstupnej teplote vody v našom grafe je zadaná hodnota 45°C.Pri vykurovaní s použitím ekvitermického riedenia (regulácie teploty prívodu vo vzťahu k vonkajšej teplote) budú náklady klesať v rozmedzí 3 až 11% s nárastom vonkajšej teploty oproti nízkoteplotným kotlom.

Zdroje vyrábajúce iba teplo aj chladZdroje vyrábajúce teplo aj chlad
Zdroje s výrazným vplyvom vonkajšej teploty na náklady na 1kWh tepla.

Tepelné čerpadlá poháňané elektromotoromTepelné čerpadlá poháňané elektromotorom – dosahujú podstatne nižšie náklady na výrobu 1kWh tepla oproti kondenzačným kotlom od priesečníka čiar fialová /zelená na pravo. Od priešečníka čiar v ľavo je efektívnejší kondenzačný kotol.


Tepelné čerpadlá poháňané plynovým motoromTepelné čerpadlá poháňané plynovým motorom - dosahujú najnižšie náklady na 1kWh tepla a celoročne dosahujú úspory oproti kondenzačným kotlom. Tepelné čerpadlá nárastom výparnej teploty dosahujú nižšiu spotrebu pohonnej energie a tým i nárast COP. Nárast COP sa prejaví znížením nákladov na výrobu 1kWh tepla.

 

PTČ - Komfortné chladenie a vykurovanieKomfortné chladenie a vykurovanie

Vďaka plynovým tepelným čerpadlám je možné dosiahnuť naozaj výrazné úspory a zároveň zvyšiť komfort bývania o plnohodnotnú možnosť klimatizácie pomocou jedného zariadenia.

PTČ - Ekologický systém

Ekologický systém

Plynové tepelné čerpadlo znížuje náklady a produkciu emisií a skleníkových plynov. Vďaka účinnosti zariadenia až o 50% v porovnaní s plynovým kotlom.

PTČ - Úspora energií a financií

Úspora energií a financiíVďaka tepelným čerpadlám dosahujeme pri veľkom počte našich zákazníkov naozaj výrazné úspory a zároveň zvyšujeme ich komfort bývania.

Výhody plynového tepelného čerpadla

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohri...

Preskúmať

Inštalácia plynového tepelného čerpadla

Pre inštaláciu plynového tepelného čerpadla nie je potrebná kotolňa, ani zemné práce, vrty alebo zemné kolektory. Taktiež nieje potrebné zvy...

Preskúmať

Modely plynových tepelných čerpadiel

Plynové tepelné čerpadlá sú dodávané v rôznych výkonoch a jednotlivé rady je možné zapájať do skupín a vytvárať tak veľké zdroje tepla a chl...

Preskúmať

Kde je použité plynové tepelné čerpadlo

Prezrite si prosím výber referencií, kde je plynové tepelné čerpadlo použité a pre vybrané budovy zabezpečuje výrobu tepla, chladu a teplej ...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti