Moderný a energeticky účinný systém

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohriatych spalín.

Čítať ďalej...

 

PTČ - Moderný a energeticky účinný systém

Moderný a energeticky účinný systém

Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z ohriatych spalín.

PTČ - Mimoriadny tepelný výkon

Mimoriadny tepelný výkon

Pre dosiahnutie najlepšej možnej účinnosti a výkonu je možné plynové tepelné čerpadlá zapájať spoločne do siete, ktorá dokáže poskytnúť dostatočný výkon pre všetky typy budov.

 

PTČ - Plnoodnotné riešenie vykurovania a chladeniaPlnohodnotné riešenie vykurovania a chladenia

Vykurovanie a chladenia pomocou tepelných čerpadiel je funkčným a overeným riešením pre zabezpečenie dokonalého užívateľského komfortu. Tepelné čerpadlá odoberajú energiu z okolitého prostredia, ktorú následne prevádzajú do interiéru. Prevod tepla je zabezpečený fyzikálnymi vlastnosťami chladiva, ktoré je schopné absorbovať teplo z okolia. Pre dosiahnutie maximálnej efektivity je najideálnejšie použitie plynového tepelného čerpadla.

PTČ - Nízka hlučnosť aj pri plnom výkone

Nízka hlučnosť aj pri plnom výkone

Pri svojej excelentnej účinnosti majú plynové tepelné čerpadlá veľmi nízku hlučnosť a sú riadené pomocou inteligentného riadiaceho systému.

PTČ - nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu

Nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu

Plynové tepelné čerpadlo sa vyznačuje naozaj výnimočne nízkymi prevádzkovými nákladmi a vďaka svojej robustnej stavbe a technológii nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

 

PTČ - Efektívne pri akejkoľvek teploteEfektívne pri akejkoľvek teplote

Teplota vyparovania chladiva môže byť až -32°C z čoho vyplíva, že aj pri -15°C je chladivo vo výparníku nahrievané o +17°C. Je schopné odovzdať teplo cez kondenzátor do interiéru alebo opačne v prípade chladenia. Vykurovanie a chladenie pomocou plynového tepelného čerpadla umožňuje využiť jedno zariadenie pre vykurovanie aj klimatizáciu priestoru.

PTČ - Vykúrenie miestnosti bez prerušenia na odmrazenie

Vykúrenie miestnosti bez prerušenia na odmrazenie

Odmrazovanie výparníka sa dosahuje prostredníctvom využitia tepla z chladiaceho okruhu motora, preto nie potrebné striedanie prevádzkového cyklu

PTČ - Výrazné zníženie emisií a skleníkových plynov

Výrazné zníženie
emisií a skleníkových plynov

Chladivový okruh tepelného čerpadla využíva chladivo R410A s nulovým koefcientom rozkladu ozónu vďaka ktorému predstavuje ekologické riešenie vykurovania a chladenia.

 

Pre nízkoteplotné aj vysokoteplotné vykurovanie

Systém vykurovania pomocou plynových tepelných čerpadiel predstavuje jedinečne výhodné riešenie na nízkoteplotné vykurovanie, ako napríklad podlahové, stropné alebo stenové vykurovanie a je ho možné použiť i na štandardné radiátorové vykurovanie. Pri podmienkach ako vysoké požiadavky na vykurovaciu teplotu alebo nízka teplota vonkajšieho vzduchu je možné tepelné čerpadlo dovybaviť pomocným zdrojom tepla, ktorý zaháji svoju funkčnosť až po dosiahnutí bodu bivalencie.

PTČ - Ideálny a moderný spôsob vykurovania a chladenia budov

Ideálny a moderný spôsob vykurovania a chladenia budov

Chladivový okruh tepelného čerpadla využíva chladivo R410A s nulovým koefcientom rozkladu ozónu vďaka ktorému predstavuje ekologické riešenie vykurovania a chladenia.

PTČ - Pre inštaláciu nieje potrebná kotolňa, ani zemné práce

Pre inštaláciu nieje potrebná kotolňa, ani zemné práce

Opätovné využítie existujúcich potrubných rozvodov umožňuje použiť systém v širokom rozsahu rekonštrukčných projektov pri historických budovách alebo budovách, kde sú búracie práce nemožné.

 

Prevádzka počas celého roka

Plynové tepelné čerpadlo zabezpečuje celoročnú efektívnu prevádzku, ktorá zabezpečí dokonalú tepelnú pohodu v zime a príjemný chlad v letných horúčavách. Účinnosť plynových tepelných čerpadiel umožňuje ušetriť priemerne viac ako 50% vykurovacích nákladov a nákladov na ohrev teplej vody, pričom plynové tepelné čerpadlo zabezpečuje aj úlohu klimatizácie.

PTČ - Excelentná návratnosť investície

Excelentná návratnosť investície

Plynové tepelné čerpadlo je investícia, ktorá sa vráti. Vďaka výrobe tepla, chladu aj teplej vody, sa dokáže vrátiť počiatočná cena tepelného čerpadla za pomerne krátky čas a to aj pri dnešných cenách energií.

PTČ - Získavanie tepla z prírody

Využívanie tepla, ktoré poskytuje príroda

Plynové tepelné čerpadlo predstavuje pre zákazníka v súčasnosti najlepšiu alternatívu vykurovania a chladenia objektov s možnosťou využiť teplo, ktoré nám ponúka príroda úplne zdarma.

 

navrh-realizaciaNavrhnuté a zrealizované bez problémov

Riešenie vykurovania a chladenia vám profesionálne navrhneme, naprojektujeme a zrealizujeme úplne bez starosti. Vaše riešenie vytvoríme tak, aby dosiahlo maximálnú možnú účinnosť a prinášalo želanú úsporu. Pomocou plynových tepelných čerpadiel dokážeme zabezpečiť vykurovanie komplexných objektov, ohrev teplej vody, vyhrievanie bazénov alebo zabezpečenie plnohodnotnej klimatizácie.

Inštalácia plynového tepelného čerpadla

Pre inštaláciu plynového tepelného čerpadla nie je potrebná kotolňa, ani zemné práce, vrty alebo zemné kolektory. Taktiež nieje potrebné zvy...

Preskúmať

Prevádzkové náklady plynového tepelného čerpadla

Celoročné úspory pomocou plynového tepelného čerpadla dosahujú 30% až 50% v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatnými tepeln...

Preskúmať

Modely plynových tepelných čerpadiel

Plynové tepelné čerpadlá sú dodávané v rôznych výkonoch a jednotlivé rady je možné zapájať do skupín a vytvárať tak veľké zdroje tepla a chl...

Preskúmať

Kde je použité plynové tepelné čerpadlo

Prezrite si prosím výber referencií, kde je plynové tepelné čerpadlo použité a pre vybrané budovy zabezpečuje výrobu tepla, chladu a teplej ...

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

  • Aisin
  • Capstone
  • Elesta
  • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti